• Vidzemes Zvejnieku Biedrība

    VZB mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, zivju resursu aizsardzību, pavairošanu un atražošanu, kā arī zvejnieku savstarpēju sadarbību Saulkrastu novadā un visā Vidzemes teritorijā no Gaujas līdz Ainažiem.

free joomla slider module

Jaunākās ziņas

Sācies lašveidīgo zivju ieguves lieguma periods.

Sargājot lašupes, “Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri, sadarbībā  ar Valsts vides dienesta                                                                                                                                        Lielrīgas un Valmieras reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles inspektoriem un                                                                                                                                        sabiedriskajiem vides inspektoriem, veic zivju aizsardzības pasākumu nodrošināšanu.                                                                                                                                             Izsakām pateicību Saulkrastu novada domei par dotācijas piešķiršanu biedrības                                                                                                                                    ieplānoto pasākumu realizēšanai - regulārai Saulkrastu novada upju un pieguļošās jūras                                                                                                                                          piekrastes apsekošanai ar pastiprinātu kontroli zivju nārsta laikā.

Lašveidīgo saudzēšanas laikā, aicinājām iedzīvotājus ziņot inspektoriem par iespējamu                                                                                                                                nelikumīgu šo zivju ieguvi, izmantojot:

                    mobilo lietotni Vides SOS;

              diennakts tālruni 26338800.

Taimiņa (Salmo trutta) resursu papildināšana Rīgas jūras līcī un Saulkrastu novada upēs.

 Šā gada 03. maijā realizējot Saulkrastu novada domes Zivju fonda projektu „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs Saulkrastu novada teritorijā” Aģes, Ķīšupes un Pēterupes upju lejtecēs tika ielaisti 5000 (pieci tūkstoši) taimiņu mazuļu (smolti), kas izaudzēti z/i “BIOR” zivju audzētavā „Tome”. Taimiņu mazuļus ieguva no Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes upju grīvas piegulošajos piekrastes ūdeņos nozvejotiem vaisliniekiem. Par smoltiem sauc zivju mazuļus gada vecumā, kad tie spēj pieņemt dabiskos apstākļus un doties tālāk uz jūru. Pēc gadiem trim tie jau ir pietiekami izauguši, lai atgrieztos nārstot dzimtajā pusē. Veikta ielaižamo zivju iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu. Zivju mazuļi Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes upju lejtecēs tiek ielaisti no 2012. gada. Lai iegūtu jūtamus rezultātus taimiņu populācijas palielinājumam, arī turpmākos gados tiks realizēti līdzīgi projekti.

Vidzemes zvejnieku biedrības aktivitātes 2019.gada aprīlī.

Aprīļa mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši 22 zivju aizsardzības un licenču kontroles reidus. Sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par makšķerēšanu bez licences. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem: Salacgrīvas novadā izņemti piecpadsmit nēģu murdi un trīs zivju tīkli; Saulkrastu novadā izņemti astoņi nēģu murdi. Uzsākta viena administratīvā lieta par nelegālu nēģu nozvejošanu.