• Vidzemes Zvejnieku Biedrība

    VZB mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, zivju resursu aizsardzību, pavairošanu un atražošanu, kā arī zvejnieku savstarpēju sadarbību Saulkrastu novadā un visā Vidzemes teritorijā no Gaujas līdz Ainažiem.

free joomla slider module

Jaunākās ziņas

2023. gada zivju resursu aizsardzības pasākumi Saulkrastu novada teritorijā. (3)

Pateicoties Saulkrastu novada domes atbalstam zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 2023. gada rudens nārsta periodā, biedrības
“Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās
vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu
aizsardzības pasākumos:                                                               
- Veikto reidu skaits:
jūras piekrastē 16 un iekšējos ūdeņos 38 ;                         
- Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 2 ;                                 
- Izņemto nelikumīgo zvejas rīku skaits: zivju tīkli – 5 gabali, mazizmēra tīkli – 3 gabali, nēģu murdi – 19 gabali, vēžu murdi – 7 gabali, lucīšu murdi – 2 gabali.   
Tika veikta Saulkrastu novada upju apsekošana, lai novērtētu upju stāvokli, bebru radīto postījumu apmērus un veicamo darbu apjomu, kas nepieciešams, lai saglabātu un uzlabotu dabīgi nārstojošo lašveidīgo zivju populācijas atražošanos, kā arī uzskaitīts darba apjoms un nepieciešamais tehniskais risinājums dalībai atbalstītajos projektos.
Apsekošana tika veikta kompleksi: ar automašīnu, ar kājām gar upju krastiem, veicot foto fiksāciju ar koordinātēm.
Saulkrastu novada domei iesniegta informācija par upju krastos esošām nelikumīgām būvēm (žogi).
Nojaukti bebru radītie dambji: Aģes upē – 2 gabali (viens atkārtoti), Ķīšupē – 3 gabali, Pēterupē – 7 gabali, Inčupē – 1 gabals.

Biedrības Vidzemes zvejnieku biedrība” biedru veiktās aktivitātes, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, nesušas iespaidīgu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Saulkrastu novada teritorijā.

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā ! 

Zivju nārsts 2022. gada rudens periodā Saulkrastu novada teritorijā.

Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2022.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novada teritorijā.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, biedrības biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumos 2022. gadā rudens nārsta periodā:

        Veikto reidu skaits: jūras piekrastē 17 un iekšējos ūdeņos 37

        Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 8

        Izņemto nelikumīgo zivju tīklu skaits jūras piekrastē: bezsaimnieku 23 ar kopgarumu 1770 metri. Konfiscēti 8 zivju tīkli ar kopgarumu 1070 metri.                                                                                                                                                                                                                                                               Iekšējos ūdeņos izņemti 5 bezsaimnieku tīkli ar kopgarumu 101 metrs.

        Izņemto nelikumīgo nēģu murdu skaits: 7

        Izņemto nelikumīgo vēžu murdu skaits: 6

Veikta arī sabiedrības informēšana, lai celtu iedzīvotāju apzinīgumu un sekmētu izpratni par vides saglabāšanas un bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību. Informatīvie pasākumi ir nepieciešami, kā preventīvi soļi, lai samazinātu arī neapzinīgu cilvēku nelikumīgās darbības jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos.

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !

Lašveidīgo zivju nārsts Saulkrastu novada teritorijā 2021. gadā.

Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2021.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai Saulkrastu novada upēs Saulkrastu novada teritorijā, piešķirot  dotāciju biedrības darbībai, ieplānoto aizsardzības pasākumu īstenošanai,  kontroles reidu veikšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai. Šā gada oktobrī un novembrī, lašveidīgo zivju nārsta migrācijas periodā, biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” veikusi 21 reidus iekšējo ūdeņu upēs (Aģē, Ķīšupē, Pēterupē, Inčupē un tās pietekās). Izņemti un konfiscēti 5 zivju tīkli, 15 nēģu murdi, 1 zivju murds, 1 vēžu murds. Rīgas jūras līča piekrastē veikti 7 reidi, reidi veikti ar laivu. Jūrā izņemti un konfiscēti 3 zivju tīkli. Sadarbībā ar Vidzemes VRP inspektoriem ierosinātas 3 administratīvā pārkāpuma lietas iekšējos ūdeņos, 1 administratīvā pārkāpuma lieta jūras piekrastē un uzsākts 1 kriminālprocess.Veikta zivju migrācijas ceļu attīrīšana no kokiem, bebru aizsprostiem Pēterupē un Ķīšupē.

 

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !