Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) sestdien, 27.aprīlī, piedalījās Lielajā talkā, attīrot Aģes upes krastus.

 Foto: Edgars Zviedris

Saulkrastu novada Zvejniekciemā VZB biedri izzāģēja kokus un krūmus gar Aģes upi posmā no skeitparka līdz gājēju tiltiņam.

Izcirstie koki tika sakrauti noteiktās vietās, un plānots, ka tos varēs izmantot kā malku.


Foto: Edgars Zviedris