Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) jūlija sākumā  sākta realizēt iesāktos projektus Ķīšupē un Pēterupē, veidojot lašveidīgo zivju nārsta vietas un attīrot upi no sakritušajiem kokiem, atkritumiem un bebru dambjiem.

Foto: Imants Dambis

 

Pēc apsekošanām pagājušajā rudenī un šā gada pavasarī tika secināts, ka darba būs daudz, taču izrādījās, ka bebri ir sarūpējuši vēl papildus rūpēs, uzbūvējot vairākus dambjus.  

 

Foto: Imants Dambis                  

VZB izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem par sapratni un palīdzību projektu realizēšanā. Īpašs paldies aktīvajam iedzīvotājam, kas jau vairāk kārt palīdzējis ar noderīgu informāciju, un šoreiz norādīja vietas, kur uzcelti jauni bebru dambji, turklāt atsūtīja arī fotogrāfijas.

   

Foto: Mareks Runcis