Foto: Imants Dambis

2014.gada 10.novembrī  uz Tomes zivjaudzētavu Vid­zemes zvejnieku biedrība (VZB) nogādāja 50 lašu mammas un papus, kas paredzēti slaukšanai. Biedrības pārstāvis Jānis Brants pastāstīja, ka šis ir jau piektais gads, kad tiek ķerti vaislinieki un pēc tam pavasarī upēs tiek laisti lašu mazuļi.

 


Foto: Imants Dambis

Pirmos pāris gadus tie bijuši vienvasaras mazuļi-kāpuri, bet nospriests, ka izdzīvotspējīgāki ir divgadnieki, un nu laiž tādus. Tātad šoruden slaukto lašu pēcnācēji ūdeņos nonāks vien 2016. gada pavasarī. Ar vaislinieku ķeršanu Saulkrastu pusē piekrastē nodarbojas VZB biedrs no SIA Zītari plus. Izrādās - savairojušos un rijīgo roņu dēļ šis process ir gana darbietilpīgs un sarežģīts. - Ar murdiem to izdarīt nav iespējams, bet pie tīkliem gandrīz visu laiku jāsēž klāt. Jāpaspēj roņiem no mutes izraut lasi, - stāsta J. Brants.

Lasēnus aprīlī ielaiž Aģes, Ķīšupes un Pēterupes mutēs, lai tie ātrāk varētu iziet jūrā. Šo projektu pamatā finansē Zivju fonds, bet ir arī pašvaldības un pašas biedrības līdzfinansējums.


Teksts : Regīna TAMANE