Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam, tika realizēts projekts "Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā". Ar fonda piešķirtajiem līdzekļiem  tika veikta nārstu vietas rekultivēšana 1105 m2, kritušo un sanesto koku krāvumu izzāģēšana un aizvešana 141 m3, bebru dambju nojaukšana 23 m3, māksļīgi radīto akmens krāvumu nojaukšana 26 m3 kā arī sadzīves atkritumu izvākšana un aizvešana 15 m3. Darbs tika veikts šī gada jūnija un jūlija mēnesī.

Pēc VZB pasūtījumu tika veikts BIOR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta  monitorings, kurā redzams, ka lašveidīgo zivju populācija upju tīrīšanas un zivju resursu aizsardzības rezultātā  krasi uzlabojusies ( 70 % lašu un 30 % foreles) . BIOR atzinīgi novērtēja veikto darbu un iesaka iespēju robežās vai projektu ietvaros veikt upju krastā saaugošo sauso, sasvērušo, bebru iegrauzto koku izzāģēšanu, lai novērstu koku krišanu un upju aizsprostošanos lieguma laikā, kas savukārt izjauc lašveidīgo nārstu vietas un būtiski ietekmē lašveidīgo populāciju. BIOR iesaka turpināt iesākto un neapstāties pie sasniegtā.

Pēterupes tīrīšanu fotogrāfijās var apskatīt šeit