Pateicoties Lauka atbalsta dienesta Zivju fondam, tika realizēts projekts "Dabisko dzīvtoņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā".

Ar fonda piešķirtajiem līdzekļiem, tika veikta Inčupes attīrīšana no atsevišķiem kritušo koku sagāzumiem visā upes garumā 5,3 km, nojaukti bebru dambji un mehāniski uzirdānatas potenciālās lašveidīgo zivju nārstu vietas. Darbs tika veikts šī gada jūnija un jūlija mēnesī.

Inčupes tīrīšanu fotogrāfijās var apskatīt šeit