Pateicoties Lauka atbalsta dienesta Zivju fondam, tika realizēts projekts "Dabisko dzīvtoņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā".

Projekta ietvaros, tika veikta Ķīšupes attīrīšana no atsevišķiem kritušo koku sagāzumiem visā upes garumā 11,4 km, akmens dambju nojaukšana 12gb, ar rokām izcelti no upes lielgabarīta celtniecības un sadzīves būvgruži 500kg, nojaukti bebru dambji un mehāniski uzirdānatas potenciālās lašveidīgo zivju nārstu vietas. Darbs tika veikts šī gada jūnija un jūlija mēnesī.

Ķīšupes tīrīšanu fotogrāfijās var apskatīt šeit