Maluzvejnieki bēg, pametot nelikumīgos zvejas rīkus Salacas upē

Nedēļas nogalē, 14.-15. oktobrī  Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektori kopā ar Vidzemes Zvejnieku biedrības pārstāvjiem veica  reidus, lai kontrolētu, kā tiek ievērots lašu un taimiņu ieguves liegums. Divu dienu laikā no Salacas upes tika izņemti 3 nelikumīgi tīkli un 2 nēģu murdi. 
Nakts reida laikā apsekojot upi, tajā tika pamanīti 3 tīkli, kas bija izlikti pāri visai upei un tajos varēja redzēt ieķērušās zivis.  Lai tās atlaistu brīvībā, tīklus izņēma un tajos iekļuvušos trīs lašus - attiecīgi 18, 15 un 13 kg smagus palaida atpakaļ upē.
Turpinot reidu, inspektori pie upes pamanīja aizdomīgus cilvēkus. Tuvojoties inspektoriem, tie metās bēgt. Reida dalībnieki pārbaudīja upi un no tās izņēma 2 nēģu murdus. Tajos esošie nēģi atlaisti atpakaļ dzīvei upē.

Attēlā VZB pārstāvis Gunārs Uzuliņš atlaižot upē reidā izglābto lasi.

VZB pārstāvis Gunārs Uzuliņš atlaižot reidā izglābto lasi

Arī pie Korģes upes iztekas tika izņemts 1 tīkls, kas bija aizsprostojis tās izteku Salacā.

Savukārt otrdien, 18. oktobrī, apsekojot Aģes upi pie Skultes, tajā tika pamanīti 2 nēģu murdi. Ieraugot inspektorus, krastā netālu esošie cilvēki kļuva ļoti rosīgi, kas radīja aizdomas, ka viņi varētu būt upē esošo zvejas rīku īpašnieki. Lai novērstu iespējamos noziedzīgos nodarījumus pret zivju resursiem, inspektori arī šos murdus no upes izņēma.