Biedrības mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību, zivju resursu aizsardzību, pavairošanu un atražošanu, kā arī zvejnieku savstarpēju sadarbību.

Biedrības mītne ir Zvejniekciems Saulkrastu novadā, bet darboties paredzēts visā Vidzemes teritorijā no Gaujas līdz Ainažiem.

Šobrīd mūsu organizācijā ir 32 biedri no Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novada.

Par valdes priekšēdētāju ir ievēlēts Ilmārs Lielmanis, aktīvs zvejnieks no Saulkrastiem.

Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2014.gada marta mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrība iestājās Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā „SERNIKON”.

Kopš 2014.gada 2.oktobra Vidzemes zvejnieku biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

 

 Mūsu biedrībai ir divi galvenie darbības pamatvirzieni:

  • Zivju resursu aizsardzība un pavairošana, kas ietver sevī arī zvejošanas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli;
  • Zvejnieku savstarpējās sadarbības veicināšana.