Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājs Aigars Pūsilds informē, ka Svētupē, Salacā un citās ūdenskrātuvēs aktivizējušies pārkāpēji vēžu iegūšanā.

Valsts vides inspektori sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrības biedriem jūnija un jūlija mēnesī regulāri veicot reidus Salacā, Svētupē un ezeros aizturējuši vairākus pārkāpējus ar vēžiem un vēžu ieguves rīkiem. Vainīgas personas saskaņā ar likumu sauktas pie administratīvās atbildības. Pārsvarā pārkāpēji ir no Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadiem ir arī rīdzinieki, kuriem vietējie laipni izrāda vēžošanas vietas. Vides inspektori atzīst, ka uzlabojusies sabiedrības ieinteresētība vēžu resursu saglabāšanā un iedzīvotāji informē zvejas noteikumu pārkāpšanu.

Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākā inspektore Zane Sīpola atgādina, ka vēžu ieguves rīkus un paņēmienus atļauts izmantot tikai tajās ūdenstilpēs, kurās ir noteikta licencētā vēžošana. Svētupē tā nav atļauta, arī Salacā ne. Salacgrīvas pašvaldībā gan labu laiku jau top noteikumi par licencēto makšķerēšanu, bet visdrīzāk tos apstiprinās tikai vēlu rudenī kopā ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem, kuru darbības laiks drīoz beigsies. Salacgrīvas domes speciāliste Dzintra Eizenberga stāsta, ka tas notiks, protams, vien tad, ja BIOR dos akceptu vēžošanai Salacā. Z. Sīpola uzsver ka aizliegta arī vēžu tostarp signālvēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tā statusa. Tos nedrīkst arī pārdot. Par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos Administratīvais pārkāpuma kodekss paredz naudas sodu no 30 līdz 350 euro, kā arī pārkāpumu izdarīšanas rīku konfiskāciju.

Valmieras reģionālā vides pārvalde aicina pirms došanās zvejā uz ūdenskrātuvēm iepazīties ar Makšķerēšanas un zvejas noteikumiem!

 

Regīna TAMANE