Ar oktobri sācies lašveidīgo saudzēšanas laiks, līdz ar to pastiprināti notiek arī reidi līča piekrastes ūdeņos, Salacā un citās mazākās upītēs.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors Jānis Brants stāsta, ka šobrīd lašu nārsts vēl tā īsti nav sācies. Viņaprāt, tas iekavējies par aptuveni mēnesi un varētu ilgt līdz pat gada nogalei. Oficiāli noteiktais lieguma laiks ir līdz 30. novembrim. - Dažviet, piemēram, Liepupītē, Blusupītē, arī Saulkrastu puses mazajās upītēs, ūdens līmenis ir tik zems, ka laši pat gribēdami nevar ienākt upē. Nav ūdens, nenāk laši un nav arī maluzvejnieku, - spriež J. Brants. Līdzīga situācija ir ar nēģiem, kurus arī neapmierina sausais laiks. Vides inspektors uzskata, ka šāda situācija nav nekas labs. - Ja saglabāsies tāds zems ūdens līmenis, laši un taimiņi nāks iekšā, kur vien varēs. Vīri atceras, ka bijuši gadi, kad zivis nārstojušas vien Salacas lejtecē un nārsta vietā varēts piekļūt teju ar čībiņām - turi tikai «Rimi» maisiņu, un laši un taimiņi paši saleks iekšā, - nelāgo situāciju ieskicē J. Brants.

Patlaban lielāka maluzvejnieku rosība valda līča piekrastes ūdeņos. Pagājušajā nedēļā piejūrā izņemti 17 tīkli 1,075 km kopgarumā. Visvairāk maliķi darbojušies Skultes pagasta teritorijā Lauču akmens apvidū, tāpat pie Saulkrastu robežas, Liep­upes pagastā, arī iepretī Svētciemam. Lasis konstatēts vienā no tīkliem.

Šobrīd reidos piedalās paši vides inspektori kopā ar Vidzemes zvejnieku biedrības vīriem un Valsts policiju. Jau rak­stījām, ka Salacgrīvas novada pašvaldība bija pulcējusi zivju resursu aizsardzībā ieinteresētos, starp viņiem bija arī jaunsargu pārstāvji, kuri izteica gatavību iesaistīties lašu un taimiņu nārsta sargāšanā. - Viņu līdzdalību plānojam, kad sāksies īstais nārsts. Izvietosim jaunsargus populārākajās nārsta vietās, - stāsta vides inspektors.

Teksts: Regīna Tamane