Janvāra mēnesī  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  15 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem.