Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas iekšējos ūdeņos paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu, izņemot atsevišķas,

īpaši norādītas teritorijas un licencētās makšķerēšanas vietas, savukārt nārsta laikā no 1. oktobra arī šajās īpaši norādītajās vietās lašus ķert nedrīkst.

No 1. oktobra līdz 15. novembrim aizliegts paturēt lomā lašus un taimiņus arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos. 

Aicinām makšķerniekus ievērot makšķerēšanas noteikumus un tajos noteiktos makšķerēšanas ierobežojumus. 

Lašu un taimiņu nārsta laikā pastiprināti tiks veikti kontroles reidi. 

Malu zvejniekiem der padomāt, jo par laša vai taimiņa iegūšanu saudzēšanas laikā normatīvie akti paredz kriminālatbildību. 

Savukārt, visus dabas draugus aicinām doties pastaigās gar lašupēm. Ja veiksies – varēsiet novērot lašu vai taimiņu nārstu.

Ja tomēr tas neizdodas, tad, iespējams, ar savu klātbūtni iztraucēsiet negodīga malu zvejnieka nelikumīgu rīcību.     

Lašveidīgo saudzēšanas laikā aicinām iedzīvotājus ziņot VVD inspektoriem par iespējamu nelikumīgu šo zivju ieguvi pa diennakts tālruni 26338800 vai mobilajā lietotnē “Vides SOS”.