Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2022.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novada teritorijā.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, biedrības biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumos 2022. gadā rudens nārsta periodā:

        Veikto reidu skaits: jūras piekrastē 17 un iekšējos ūdeņos 37

        Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 8

        Izņemto nelikumīgo zivju tīklu skaits jūras piekrastē: bezsaimnieku 23 ar kopgarumu 1770 metri. Konfiscēti 8 zivju tīkli ar kopgarumu 1070 metri.                                                                                                                                                                                                                                                               Iekšējos ūdeņos izņemti 5 bezsaimnieku tīkli ar kopgarumu 101 metrs.

        Izņemto nelikumīgo nēģu murdu skaits: 7

        Izņemto nelikumīgo vēžu murdu skaits: 6

Veikta arī sabiedrības informēšana, lai celtu iedzīvotāju apzinīgumu un sekmētu izpratni par vides saglabāšanas un bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību. Informatīvie pasākumi ir nepieciešami, kā preventīvi soļi, lai samazinātu arī neapzinīgu cilvēku nelikumīgās darbības jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos.

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !