Šā gada 21. martā tika noslēgta vienošanās starp „Vidzemes zvejnieku biedrību” un Valsts vides dienestu, lai atbalstītu valsts zivju resursu aizsardzības iestādes un sniegtu palīdzību zivju resursu kontrolē. 

Subcategories