2017. gadā tika iesniegti un pabeigti divi projekti:

1) "Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu ūdenstilpnēs 2017. gadā"

2) "Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupē, Saulkrastu novada domē"