Klāt ir ilgi gaidītā ziema ar savu dzestrumiņu, sniedziņu un citām labām, vai ne tik labām īpašībām, ko tā “nes” sev līdzi. Tā neizbēgami ievieš savas korekcijas zvejnieku, malu zvejnieku un to kontrolējošo institūciju darbībās. Piekrastes zvejnieki vairāk laika pavada laika ziņu interneta portālos, nekā “draugos”, vai “facebūkos” lai noķertu to pareizo aizvēja brīdi, kurā iespējams izzvejot lašveidīgo zivju populācijas pārstāvjus. Dažiem tas izdodas salīdzinoši labi. Zivis jūrā ir.

Par malu zvejnieku darbības rezultātiem informācija ir nedaudz skopāka. Sniegs un aukstums? Labāka konspirācija? To mēs centīsimies noskaidrot, veicot vēl intensīvāku uzraudzības darbu. Jāpiebilst, ka kontrolējot licenzēto makšķerēšanu arī atklājās pārkāpumi, kā piemēram, Salacas upes baseinā ir sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par licenzētās makšķerēšanas pārkāpumu neievērošanu. Taču biedrības “ Vidzemes zvejnieku biedrība” aktivitātes ziemā nesamazinās, bet gan turpinās, kā arī notiek gatavošanās vasaras sezonai:

1.        Ar Saulkrastu novada domes atbalstu tiek veikti Saulkrasta novada upju sakopšanas darbi, kas aizsākās 2017. gada decembra mēnesī un turpināsies līdz pavasarim. Bebru dambju nojaukšanas, tīrīšanas darbus nepieciešams veikt arī ziemas periodā, jo “celtnieki” savus dambjus atjaunina superātrā tempā.

2.       Tiek intensīvi strādāts pie Latvijas vides aizsardzības fonda projekta (ir apstiprināta projekta koncepcija) par Vidzemes lašveidīgo zivju upju aizsardzību, sabiedrisko inspektoru, pašvaldības uzraugošo struktūru apmācību utt.

3.       “ Vidzemes zvejnieku biedrība” kā Saulkrastu novada domes sadarbības partneris  2018. gadā plāno piedalīties Zivju fonda atbalstītos projektos par zivju resursu pavairošanu un atražošanu Saulkrastu ūdenstilpnēs, kā arī zivju resursu aizsardzības un upju tīrīšanas projektos.

4.       Kā Limbažu novada sadarbības partneris Zivju fonda projektā “ Vidzemes zvejnieku biedrība”  2018. gadā plāno piedalīties Svētupes sakopšanas darbos.

5.       Kā sadarbības partneris “ Vidzemes zvejnieku biedrība” plāno piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda Meža īpašnieku biedrības “Silva Fortis” projektā “Mežaudžu nosacījuma ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs”.

Par “ Vidzemes zvejnieku biedrības” biedru paveikto darbu varēja pārliecināties Ainažu Jūrskolas muzejā notikušo izstādē, kur varēja aplūkot maluzvejnieku rīku kolekciju.

P.S. Attēlus no izstādes skatīt galerijā.