Foto: Imants Dambis

2014.gada 10.novembrī  uz Tomes zivjaudzētavu Vid­zemes zvejnieku biedrība (VZB) nogādāja 50 lašu mammas un papus, kas paredzēti slaukšanai. Biedrības pārstāvis Jānis Brants pastāstīja, ka šis ir jau piektais gads, kad tiek ķerti vaislinieki un pēc tam pavasarī upēs tiek laisti lašu mazuļi.

Foto: Aija Sedliņa

Foto: Aija Sedliņa

Vidzemes zvejnieku biedrības (VZB) vīri turpina īstenot projektus, veidojot lašveidīgo zivju nārsta vietas, nojaucot bebru aizsprostus un attīrot upes Saulkrastu novada teritorijā. Vienā no oktobra nogales dienām viņi devās uz Ķīšupi, kas ir viena no Ziemeļvidzemes lašupēm, kurās aizliegts būvēt un atjaunot aizsprostus vai veidot jelkādus citus šķēršļus. Taču manīgais celtnieks bebrs likumpantus neņem galvā un būvē uz nebēdu.

Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) jūlija sākumā  sākta realizēt iesāktos projektus Ķīšupē un Pēterupē, veidojot lašveidīgo zivju nārsta vietas un attīrot upi no sakritušajiem kokiem, atkritumiem un bebru dambjiem.

Foto: Imants Dambis

Vidzemes zvejnieku biedrība (VZB) sestdien, 27.aprīlī, piedalījās Lielajā talkā, attīrot Aģes upes krastus.

 Foto: Edgars Zviedris

Subcategories