Lašu un taimiņu nārsta laikā oktobrī un novembrī Vidzemes zvejnieku biedrība un Valsts vides dienesta (VVD) inspektori pastiprināti kontrolēs upes, kurās nārsto lašveidīgās zivis. Vidzemes zvejnieku biedri un Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektori galveno uzmanību pievērsīs savvaļas lašu nārsta vietām Salacā un tās baseina upē, kā arī Aģē, Pēterupē, Ķīšupē, Inčupē.

Projekta mērķis- "Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītajām personām".                                                                                     

Latvijas vides aizsardzības fonds 2014. un 2015. gadā atbalstīja projektu "Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību "Vidzemes zvejnieku biedrība"" un Valsts vides dienestu" piešķirot Vidzemes zvejnieku biedrībai finansējumu (reģ,nr.40008171197) 12 080,00 euro apmērā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti" 2014. un 2015. gada dotācijām paredzētiem līdzekļiem slēdzot līgumu ar par projekta finansēšanas un izpildes kārtību.

Šī gada 10. un 11. augustā VVD Liepājas jūras sektors viesojās Salacgrīvā pieredzes apmaiņā ar Valmieras Reģionālās vides pārvaldes inspektoriem un Vidzemes zvejnieku biedriem ,lai pārrunātu ar zvejniecību aktuālās tēmas un savstarpēji dalītos pieredzē ar maluzvejniecības izskaušanu.

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fondam, tika realizēts projekts "Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā". Ar fonda piešķirtajiem līdzekļiem  tika veikta nārstu vietas rekultivēšana 1105 m2, kritušo un sanesto koku krāvumu izzāģēšana un aizvešana 141 m3, bebru dambju nojaukšana 23 m3, māksļīgi radīto akmens krāvumu nojaukšana 26 m3 kā arī sadzīves atkritumu izvākšana un aizvešana 15 m3. Darbs tika veikts šī gada jūnija un jūlija mēnesī.

Subcategories