Zivju resursu sargātājus šokē maluzvejnieku bezkaunība Skultes pusē

            Naktī uz trešdienu pamatīgu šoku Skultes pusē par maliķu bezkaunību piedzīvoja zivju resursu sargātāju reida dalībnieki - Valsts vides dienesta (VVD) inspektori un Vidzemes Zvejnieku biedrības biedri. Ķīšupē, bet pamatā Aģē padsmit kilometru garumā tika uzieti un izņemti 18 nēģu murdi! 5 no tiem bijuši Saulkrastu, pārējie Skultes pagasta teritorijā. Nelegāla nēģu ieguve tik lielā apjomā Vidzemē konstatēta pirmo reizi. Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektors Jānis Brants atzina, ka viņš ar savu 12 gadu ilgo stāžu VVD kaut ko tādu nav piedzīvojis. Pāris vietās upe bija aizlikta ciet pilnībā, pārējie murdi salikti ik pa gabalam. Viņaprāt, nēģim tikt tiem garām bija tikpat kā neiespējami. Murdos atradās vairāk nekā 100 kg nēģu, tos atlaida upē. Zivju resursu sargātāji sākumā bija domājuši sagaidīt kādu maliķi nākam pēc loma, bet, apjaušot, cik daudz ir murdu izkaisīti tik lielā platībā, nolemts, ka labākais tos izņemt. Visus to licējus tikpat nebūtu iespējams pieķert, bet tā vismaz vaļā palaisti jau murdos noķertie nēģi. Izņemto zvejas rīku apjoms bijis tik liels, ka tie bija jātransportē prom vairākās reizēs. Reida dalībnieki nopūlējušies no pulksten 21 līdz nākamā rīta 5. Pēc rokraksta spriežams, ka murdu gatavotāji un licēji bijuši vairāki. Teju vai jāsecina, ka Skultē šim nelegālajam rūpalam izveidojies nēģu zvejnieku kolhoziņš.

            Vides inspektors stāsta, ka maluzvejnieku darbību sākuma indikators ir tas, ka pie dambja Mandegās nemana nēģus. Tātad tie, ienākuši no jūras, netiek augšā pa upi. Šobrīd upēs manāmi divu veidu nēģi – melnie, kas sanākuši tur rudenī un pārziemojuši, un jaunie, kas dodas uz nārstu. Tas atkarībā no laikapstākļiem notiek aprīļa beigās vai maija sākumā. J. Brants brīnās, ka atrodas pircēji šobrīd ķertajiem nēģiem. Melnie esot sīksti kā pastalas, nav baudāmi arī jaunie, kam ir brūna nokrāsa un ko dēvē par putriniekiem (jo tie pilni ar ikriem). Aģē izliktajos murdos lielākoties bijuši melnie nēģi.

            Nākamajā naktī reidu uz Aģi bija noorganizējuši arī vides inspektori no Rīgas kontroles sektora. Arī šoreiz pie rokas neviens maliķis netika pieķerts, bet novērotais liecināja – nelikumīgais rūpals turpinās. Maluzvejnieks šajā nodarbē tika iztraucēts pie dambja Mandegās, par ko liecināja nesen iztukšotais murds, ko maliķis bija centies ātrumā izraut. Redzētais aptuveni kilometru zemāk pie attīrīšanas ietaisēm norādījis, ka tur darbojušies t.s. smēlēji. Šai vietā nēģu koncentrācija ir tik liela, ka tos patiesi var pat smelt.

Reida dalībnieki (attēlā - Imants Dambis) pamatīgi nopūlējās, lai atbrīvotu upi no murdiem

 

Šā gada 31. martā  Vidzemes zvejnieku biedrība tikās ar Saulkrastu novada domes žurnālisti Dzidru Smiltēnu, lai atbildētu uz žurnālistes sagatavotajiem jautājumiem par VZB paveikto, sasniegto un turpmāko darbību zivju un dabas resursu aizsardzībā. Visu interviju varat lasīt šeit.

 

Izsludināts iepirkums "Zvejas ostas un izkraušanas vietas tehniskā aprīkošana". Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit.

Vidzemes zvejnieku biedrība 2016. gadā turpina regulāri veikt zivju resursu aizsardzības kontroles pasākumus. Rīgas jūras līča piekrastē izvilkti 12 bezsaimnieka zivju tīkli ar kopēju garumu 1km un iekšējos ūdeņos 7 bezsaimnieka nēģu murdi. Galvenokārt nelikumīgie zvejas rīki ūdenstilpēs ir ievietoti profesionāli, kas norāda uz pārkāpēja pieredzi un zināšanām nelikumīgā zvejā. Pavasara sezonā jūras piekrastē nelikumīgi ievietotajos zivju tīklos tiek ķertas tieši lašveidīgās zivis. Laši un taimiņi tirgū ir augsti pieprasīti un tieši tāpēc nelikumīgi ievietoto tīklu skaits aug.

Subcategories