Marta mēnesī  Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu novada upēs un RJL piekrastē  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri, sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veikuši  16 zivju aizsardzības un licenču kontroles reidus. Pārbaudīti 28 makšķernieki. Pārkāpējiem  sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols.  Izņemti 7 nēģu murdi, 4 piltuves-trumuļi un 2 zivju tīkli.

 

 

Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpinām sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām. Veicam kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicam malu zvejnieku izliktā aprīkojuma regulāru izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem, sadarbībā ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontroles sektora inspektoriem.

   Februāra mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  16 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsākta viena krimināllieta par nelegālu nēģu nozvejošanu. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem:  Salacgrīvas novadā izņemti četri nēģu murdi; Saulkrastu novadā izņemti divi nēģu toveri un divi zivju tīkli.

 

 

 

Janvāra mēnesī  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  15 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem.

Subcategories