Piektdienas rītā ar rezultātu – Aģē pie rokas pieķertu nēģu tīkotāju – noslēdzās viens no zivju resursu sargātāju darba cēlieniem. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Jānis Brants pastāstīja, ka sadarbībā ar Vidzemes Zvejnieku biedrības vīriem, piedaloties arī sabiedriskajam inspektoram Jānim Ozoliņam, uz to iets savas 10 dienas. Upē bija sākusies nēģu kustība, bet aizdomīgi šķitis, ka nekur ierastajās vietās nemanīja maluzvejniekus. Tad tika atklāts, ka viņi uzdarbojas gana neapdzīvotā vietā aptuveni 4–5 km garā posmā augšpusē aiz jaunā apvedceļa. Tajā bija izvietoti septiņi milzīgi murdi. Atlika vien noskaidrot nelikumīgos nēģu tīkotājus, bet tas prasījis laiku. 

 Pie rokas, raugot murdus, pieķerts divu galējo zvejas ierīču licējs. Loms nebija liels – vien padsmit nēģu, ko varēts atlaist atpakaļ ūdenī. Par nelielo lomu reida dalībnieki nebija izbrīnīti, jo murdu licēji lejtecē ar pamatīgām dzelzs sētām bija aizlikuši ciet upi tā, ka dzīva radība uz augšu tikt nevarēja. Izrādās, ka maliķis ir vietējais skultietis, un viņa ģimeni J. Brants pazīst jau gadus 10. – Populāra ģimenīte, – viņš saka. Tēvs un dēli pieķerti šajā nelikumīgajā nodarbē, kādam rakstīti protokoli, citam bijusi arī krimināllieta. Inspektors teica, ka šoreiz pie upes sastaptais laikam esot vienīgais no šīs ģimenes, ar kuru viņš sastapas pirmoreiz. Administratīvā lieta par nelikumīgu nēģu zveju lieguma laikā būs ne vien viņam, bet vēl diviem maliķiem, kuri pie rokas gan netika pieķerti, bet viņu darbības ir fiksētas. – No atbildības viņi neizbēgs! – solīja vides inspektors un piebilda, ka vainīgie ir tie paši vecie vēži, t.i., cilvēki, kuri savulaik jau nonākuši zivju sargātāju redzeslokā. Pārējie murdi bija tukši, jo acīmredzot tie bija jau agri no rīta iztukšoti un nolaisti gultnē, lai uz nakti tos atkal liktu lietā. Tik prāvus līdzi neizstaipīsi. Zvejas rīki no ūdens izņemti un konfiscēti. 

J. Brants apstiprināja, ka zivju resursu sargātājiem patlaban ir ļoti karsts darba laiks. Sastādīts teju 30 administratīvo protokolu spiningotājiem, kuri cierē uz Salacas lašiem. – Licences beigušās, tās nopirkt nevar, bet viņi jau mājās nosēdēt nevar. Tā nu maliķi ķer lašus, bet mēs – viņus, – teica inspektors.

Regīna TAMANE

Marta mēnesī  Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu novada upēs un RJL piekrastē  Vidzemes zvejnieku biedrības biedri, sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veikuši  16 zivju aizsardzības un licenču kontroles reidus. Pārbaudīti 28 makšķernieki. Pārkāpējiem  sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols.  Izņemti 7 nēģu murdi, 4 piltuves-trumuļi un 2 zivju tīkli.

 

 

Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpinām sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām. Veicam kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicam malu zvejnieku izliktā aprīkojuma regulāru izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem, sadarbībā ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontroles sektora inspektoriem.

   Februāra mēnesī Vidzemes zvejnieku biedrības biedri sadarbībā ar Valmieras  reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem veikuši  16 kontroles reidus. Pārkāpējiem sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsākta viena krimināllieta par nelegālu nēģu nozvejošanu. Vienai personai aprēķināts naudas sods par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem. Veikta malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšana no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem:  Salacgrīvas novadā izņemti četri nēģu murdi; Saulkrastu novadā izņemti divi nēģu toveri un divi zivju tīkli.

 

 

 

Subcategories